Ερευνητικά Προγράμματα

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρονική διάρκεια
Εκπαιδευτικές βιογραφίες Ρομά κοριτσιών Γκόβαρης Χρήστος October, 2018 to December, 2019
Πραγματολογική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας Βασιλάκη Ευγενία March, 2015 to April, 2017
Αντιλήψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για την εκπαιδευτική δράση: «Η τσάντα στο σχολείο» Χανιωτάκης Νικόλαος January, 2019 to December, 2019
«Εκπαιδευτικές ειδήσεις στον αθηναϊκό τύπο του 19ου αιώνα: καταγραφή, αποδελτίωση, ταξινόμηση, διαδικτυακή παρουσίαση», Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2015 – 2017). Σμυρναίος Αντώνης October, 2015 to October, 2017
«Μετεπαναστατικοί Ιδεότυποι: Οι εικόνες των Ελλήνων και των Οθωμανών στον ελληνικό τύπο (1831-1840)», Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2019 – 2020). Σμυρναίος Αντώνης January, 2019 to January, 2020
«Οριζόντιες/διαθεματικές δεξιότητες δια βίου μάθησης φοιτητών/τριών Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» Καλδή Σταυρούλα October, 2018 to October, 2019
Αναγνωστική προσέγγιση της Λογοτεχνίας με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας January, 2007 to December, 2008
Οι κατ’ οίκον εργασίες στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και στα νέα Ολοήμερα Σχολεία Χανιωτάκης Νικόλαος November, 2013
Πρακτικές γραμματισμού και ζητήματα ταυτότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών Βασιλάκη Ευγενία December, 2013
Το χιούμορ στα διδακτικά εγχειρίδια του Δημοτικού Χανιωτάκης Νικόλαος November, 2013
Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης σε μικτές μαθησιακά τάξεις Φιλιππάτου Διαμάντω December, 2011
Η συμβολή της ενεργητικής αφής στη διδασκαλία και μάθηση των γεωμετρικών εννοιών στο δημοτικό σχολείο Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος November, 2013
Θρησκευτικές ετερότητες στην εποχή του εθνικισμού: Η ίδρυση και συγκρότηση της Προτεσταντικής - Ευαγγελικής κοινότητας του Βόλου (1889 - 1922) Σμυρναίος Αντώνης October, 2012 to October, 2014
Δίκτυο Σχολείων Έρευνας Σαραφίδου Γιασεμή-Όλγα January, 2013 to December, 2013
Συνομιλώντας με τους ποιητές (21/3/2012) March, 2012
Επιθετικές συμπεριφορές στο σχολείο: Εφαρμογή της βιβλιοθεραπείας στη σχολική τάξη January, 2010 to December, 2011
Διερεύνηση των καθημερινών πρακτικών Επιχειρηματολόγησης μαθητών/ριών Α' Λυκείου στη Φυσική και διδακτική αξιοποίησή τους Κόλλιας Βασίλης September, 2012 to September, 2015
Επίπεδα συνεργασίας εκπαιδευτικών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Καλδή Σταυρούλα December, 2013
Πρόσληψη του διαπολιτισμικού λόγου και εφαρμογές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Α/θμια Εκπαίδευση Γκόβαρης Χρήστος January, 2010 to January, 2012
Η διαφορετικότητα στη σχολική τάξη – Αντιλήψεις και στάσεις μαθητών δημοτικών σχολείων του Ν. Μαγνησίας Γκόβαρης Χρήστος January, 2008 to December, 2009
Γλωσσική επίγνωση παιδιών Δημοτικού και επίγνωση γλωσσικής διδασκαλίας μελλοντικών δασκάλων: δοκιμή ενός μοντέλου δυαδικής διερεύνησης September, 2013 to June, 2015
Ανίχνευση και ανάλυση των γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών ενηλίκων Αλβανών/-ίδων μεταναστών/-ριών στο Βόλο October, 2012
Υπηρεσίες Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής Ανδρέου Ελένη July, 2012
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής Ανδρέου Ελένη July, 2012 to June, 2015
Πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων εκφοβισμού στο σχολείο (3/10/2012) Ανδρέου Ελένη October, 2012
Ψυχική ανθεκτικότητα και προβλήματα εκφοβισμού/θυματοποίησης στο σχολείο Ανδρέου Ελένη October, 2011 to May, 2013
Πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων εκφοβισμού/θυματοποίησης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ανδρέου Ελένη December, 2011 to March, 2014
Ερευνητικά Προγράμματα άλλων Φορέων
Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρονική διάρκεια
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» ΔΡΑΣΗ 4:«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» Γκόβαρης Χρήστος January, 2018 to December, 2018
On becoming a mathematics teacher: Investigating the field experience of pre-service teachers Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος October, 2011 to November, 2011
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. - Ε.Σ.Π.Α.
Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρονική διάρκεια
Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Γκόβαρης Χρήστος October, 2016 to December, 2019
Θερινά Τμήματα - Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών January, 2011 to December, 2013
Διάθεση εκπαιδευτικού υλικού βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μήτσης Ναπολέων November, 2013
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (Γ' ΦΑΣΗ) Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ) Χανιωτάκης Νικόλαος November, 2013
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β' Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (ΠΑΚΕ Θεσσαλίας ΙΙ) Πολίτης Παναγιώτης November, 2013
ΠΛΕΙΑΔΕΣ" Νηρηίδες - Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων ΥΠΟΕΡΓΟ 14 Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Πολίτης Παναγιώτης October, 2008 to September, 2010
Ευαισθητοποίηση τυπικών μαθητών για μαθητές με ειδικές ανάγκες μέσω της βιβλιοθεραπείας February, 2014
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιόνιων Νήσων, Θεσσαλίας & Δυτικής Ελλάδας -ΑΠ1 Γκόβαρης Χρήστος September, 2010 to December, 2015
Ερευνητικά Προγράμματα άλλων Τμημάτων/ Πανεπιστημίων
Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρονική διάρκεια
P.R.E.S.S. - Provision of Refugee Education and Support Scheme June, 2016 to December, 2017
Πρόγραμμα Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών Γκόβαρης Χρήστος December, 2013
Interreg II: Μαθηματικά, μύθοι και μαθησιακές δυσκολίες – Μια διαπολιτισμική προσέγγιση Γκόβαρης Χρήστος April, 2000 to December, 2001
Νέα Προγράμματα Σπουδών Μαθηματικών Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος November, 2013
Languages and Social Media - Key Dialogues November, 2013
Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική November, 2013
Linguistic Diversity in Educational Contexts November, 2013
Researching multilingually November, 2013
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα
Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρονική διάρκεια
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» Γκόβαρης Χρήστος January, 2010 to June, 2015
School Governance to build a Learning Community Λαζαρίδου Αγγελική February, 2010 to December, 2012
COREFLECT: Ψηφιακή υποστήριξη για Διερεύνηση, Συνεργασία & Αναστοχασμό σε ζητήματα σπιστημονικο-κοινωνικού χαρακτήρα FP7 - CAPACITIES 217792 Κόλλιας Βασίλης March, 2008 to February, 2011
Ιmago2010 142381--LLP-1-2008-1-DE-COMENIUS Γκόβαρης Χρήστος October, 2008 to July, 2011
Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας February, 2012
Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/ ριες, γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση November, 2010 to February, 2013
.