Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Το «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» αποτελεί ακαδημαϊκή δραστηριότητα και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 10/18-3-2009 και επικαιροποιήθηκε με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι υποχρεωτική, ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και αφορά φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 4ο επίπεδο Πρακτικής Άσκησης.
 • Η διάρκειά της είναι ένας (1) μήνας και διεξάγεται κάθε ακαδημαϊκό έτος κατά το χρονικό διάστημα από Μάρτιο έως Μάιο.
 • Απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα προηγούμενα επίπεδα της πρακτικής τους άσκησης και βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους.
 • Οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης διεξάγουν αυτόνομες διδασκαλίες και προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο σε δημοτικά σχολεία.
 • Η πρακτική άσκηση εποπτεύεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος και από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο επίπεδο, οι οποίοι παρακολουθούν, καθοδηγούν και αξιολογούν τους ασκούμενους φοιτητές/τριες σε συνεργασία με τα σχολεία άσκησης.

Οι φοιτητές/ριες αμείβονται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εφόσον ολοκληρώσουν το είδος της Πρακτικής Άσκησης που περιγράφεται στη θεσμοθέτηση του Τμήματος.  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με το παρόν Υποέργο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, συνδέοντας το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης των φοιτητών/τριών σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους. Επιπλέον, αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές/ριες του, την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία, να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση απασχολούμενοι σε αληθινές εργασιακές συνθήκες, να αφομοιώσουν ουσιαστικότερα την επιστημονική γνώση, αλλά και να διευκολύνει τη μετάβαση και ένταξή τους στη ραγδαία εξελισσόμενη αγορά εργασίας.

Κανονισμός Αμειβομένης Πρακτικής Άσκησης Π.Τ.Δ.Ε.

Απαραίτητα βήματα φοιτητή για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης:

 1. Είσοδος στον ΑΤΛΑΝΤΑ (atlas.grnet.gr) και αναζήτηση φορέα (με τα στοιχεία του λογαριασμού του Πανεπιστημίου)
 2. Είσοδος και συμπλήρωση της «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ (pa.uth.gr)
 3. Είσοδος και συμπλήρωση της «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»-απαραίτητος ο κωδικός θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ
 4. Έντυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εις διπλούν:
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • A.M.A-IKA (το εκδίδετε από οποιοδήποτε ΙΚΑ)
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ (http://www.amka.gr/)
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (να φαίνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ)
  • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης που να είναι ατομικός ή να είστε ο πρώτος δικαιούχος (κατά προτίμηση Αlpha Bank)
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφαλιστικής κάλυψης
  1. Σύναψη σύμβασης με το φορέα-επιχείρηση (αποστέλλεται με e-mail)
  2. Συμπλήρωση του «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ»

  Σημείωση: Ο φοιτητής οφείλει να επικοινωνήσει με το φορέα για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των θέσεων στον ΑΤΛΑΝΤΑ.

  Απαραίτητα βήματα φορέα για την απασχόληση φοιτητή/ών:

  1.      Είσοδος και Εγγραφή στον ΑΤΛΑΝΤΑ (atlas.grnet.gr)

  2.      Εισαγωγή θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης

  3.      Γνωστοποίηση του κωδικού θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ στον φοιτητή/ρια

  4.      Υπογραφή-Σφραγίδα της σύμβασης με τον φοιτητή σε τέσσερα (4) αντίγραφα διπλής όψης

  Σημείωση: Για το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης Εργοδότης είναι το Παν/μιο Θεσσαλίας -αποζημιώνει και ασφαλίζει τον φοιτητή και ως εργοδότης υπογράφει τελευταίος.

  Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης 

  Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χρονικό διάστημα 15 ημερών τα παρακάτω:

  Συμπλήρωση ηλεκτρονικά με είσοδο στο pa.uth.gr

  1. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή
  2. Έκθεση αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή (γίνεται ηλεκτρονικά)
  3. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου

  Έντυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ.

  1. Φύλλο αξιολόγησης από το Φορέα
  2. Βεβαίωση πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα


  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Α.


  Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Νίκος Χανιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ( 2421074929 chaniot@uth.gr )

  Υπεύθυνη διοικητικής Υποστήριξης: Γεωργία, Γκοτινάκου

  Στοιχεία επικοινωνίας:   24210-06382,  @ praktiki.pre@uth.gr

  Διεύθυνση: Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα

  Πρόσβαση: με το Αστικό Λεωφορείο Βόλου με τις γραμμές Νο 15 και Νο 3

  Ημέρες και ώρες επικοινωνίας γραφείου: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 15:00

  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:  http://pa.uth.gr

   

   

  .