Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο Email Τηλέφωνο
Androulakis George Professor Sociolinguistics and Language Teaching androulakis@uth.gr +302421074653
Angeliki Lazaridou Assistant Professor Educational Administration and Leadership alazarid@uth.gr +302421074823
Antonis Smyrnaios Associate Professor Modern Greek History, History of Modern Greek Education and History Didactics smirnaios@uth.gr +302421074811
Asimopoulos, Stefanos Assistant Professor Science Education asimstef@uth.gr
Christos Govaris Professor Intercultural Education: Theory and Practice govaris@uth.gr +302421074809
Diamanto Filippatou Assistant Professor Educational Psychology: Learning Disabilities filipd@uth.gr +302421074854
Eleni Andreou Professor Educational Psychology elandr@uth.gr 24210-74691
Evgenia Vassilaki Lecturer Greek Language and Language Teaching evasilaki@uth.gr +302421074968
Konstantinos Chatzikyriakou (Kostas Hatzikiriakou) Professor Mathematical Logic and Mathematical Education kxatzkyr@uth.gr +302421074554
Maria Paparoussi Associate Professor Modern Greek Literature and Literature Teaching mpaparou@uth.gr +302421074993
Nikolaos Chaniotakis Associate Professor School Pedagogy chaniot@uth.gr +302421074929
Panagiotis Politis Associate Professor ICT in Education: Teaching Information Technology ppol@uth.gr +302421074985
Stavroula Kaldi Professor Pedagogy: teaching methodology kaldi@uth.gr +302421074687
Triandafillos Triandafillidis Associate Professor Mathematics Education ttriant@uth.gr +302421074808
Vassilis Kollias Assistant Professor Physics and Computer Supporter Collaborative Learning Environments vkollias@uth.gr +302421074992
Vleioras Giorgos Associate Professor Αναπτυξιακή Ψυχολογία vleioras@uth.gr 2421074854

Emeritus Professors

Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Napoleon Mitsis Professor Linguistics
Theodoros Christidis Professor History and Philosophy of Natural Sciences
Vasiliki Papadimitriou Professor Environmental Education
Χριστιάς Ιωάννης Professor General and Special Didactics

Retired or Moved to other Institution

Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Charalampos Charitos Professor History of Modern Greek Education and Local History
Christina Solomonidou Professor Educational Technology, Didactics Methodology and Educational Software Design
Dimitrios Benekos Associate Professor Popular Culture and Education
Eleni Stavridou Professor Science Education
Georgios Pyrgiotakis Associate Professor General Pedagogy
Giasemi-Olga Sarafidou Professor Research Methodology: Qualitative approach, Quantitative methods and Statistical Analysistics - Quantitative and Qualitative
Maria Loumakou Professor Psychology of Health
Pantidis Stamatis Assistant Professor Comperative Education: The European Dimension in Education
Petroula Tsokalidou Assistant Professor Sociolinguistics and Educational Applications
Theodora Kavoura Professor Didactics of History
Vasiliki Lalagiani Assistant Professor European Literature
Vasiliki Vemi Assistant Professor Byzantine Art and Archaeology, Museum Education
.