Υλικό Αξιολόγησης

Παρουσιάσεις
Τίτλος Όνομα Αρχείο
Εξωτερική αξιολόγηση 2013 legas final_report_dept_of_primary_education_university_of_thessaly.pdf
Παρουσίαση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών kaldi
Παρουσίαση για το Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης ttriant Παρουσίαση Εργαστηρίου Μαθηματικής Εκπαίδευσης
Παρουσίαση για το ΠΜΣ "Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού" & Διδακτορικές Σπουδές ttriant ΠΜΣ "Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού" και Διδακτορικές Σπουδές
Οι προοπτικές του Τμήματος androulakis Οι προοπτικές του Τμήματος
Ερευνα στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2009-2012) vkollias Παρουσίαση Έρευνας
Παρουσίαση του προγράμματος 'Δίκτυο Σχολείων Έρενας' sarafidou Παρουσίαση του προγράμματος 'Δίκτυο Σχολείων Έρενας'
Παρουσίαση του ΠΜΣ 'Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης' sarafidou Παρουσίαση ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Σύνδεση Πανεπιστημίου Κοινωνίας evasilaki Παρουσίαση της σύνδεσης του ΠΤΔΕ με την κοινωνία
Παρουσίαση για LLP/ ERASMUS androulakis
Παρουσίαση Εργαστηρίου Μελέτης Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας androulakis Παρουσίαση Εργαστηρίου ΜΔΔΕΓ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ chaniot Παρουσίαση Πρακτικής Άσκησης Κοινωνικής Αλληλεγγύσης
Παρουσίαση Σχολικής Πρακτικής Άσκησης evasilaki Παρουσίαση Σχολικής Πρακτικής Άσκησης
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ chaniot Παρουσίαση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης
Ερευνα στο ΠΤΔΕ (2009-2012) vkollias Παρουσίαση Έρευνας στο ΠΤΔΕ
Παρουσίαση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού vkollias Παρουσίαση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Παρουσίαση για τις υποδομές πληροφορικής του Τμήματος sofyan Παρουσίαση Υποδομών Πληροφορικής
Παρουσίαση Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης από τους φοιτητές sofyan Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης από τους φοιτητές
Συνοδευτικό Υλικό
Τίτλος Όνομα Αρχείο
Video παρουσίασης της Σχολικής Πρακτικής Άσκησης kaldi
Video για το ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" sarafidou
Video Παρουσίασης του Εργαστηρίου Μελέτης Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας androulakis
.