Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών

Τίτλος Όνομα Ημερομηνία
Δοκιμαστική Ανάρτηση Διπλωματικής Γιώργος Θάνος Δεκέμβριος, 2013
Πράξεις στα κλάσματα: Οικοδομώντας ένα περιβάλλον μάθησης με χρήση χειραπτικού και ψηφιακού υλικού Χριστάκης Ιωάννης Δεκέμβριος, 2013
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη κριτικού γραμματισμού σε μαθητές της Α' Λυκείου στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας : Αξιοποιώντας το graphic novel «Persepolis» Καραϊσκου Βασιλική Ιούλιος, 2013
Μουσεία Λογοτεχνών και Διδακτική Ιστορίας. Μια Μουσειοπαιδαγωγική παρέμβαση για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε μαθητές Δημοτικού. Η περίπτωση του Μουσείου – οικία Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Κουρδή Σεβαστή Ιούλιος, 2013
Μελέτη της χρήσης χαρτοδιπλωτικής στην τάξη για την προώθηση μαθηματικών εννοιών σε παιδιά δημοτικού σχολείου Μπινιέτογλου Άννα Νοέμβριος, 2012
Η χρήση του δημοτικού τραγουδιού για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας Μπόνια Βελησσαρία Νοέμβριος, 2012
Από τους κόκκους της Άμμου στα pixel της οθόνης΄΄ : Διδασκαλία της γεωμετρίας β΄ λυκείου μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας ΄΄EucliDraw΄΄ Παπαγιαννακοπούλου Βασιλική Νοέμβριος, 2012
Η διδακτική αξιοποίηση του ποιήματος στα μαθηματικά Αθανασίου Ευάγγελος Νοέμβριος, 2012
Διερεύνηση γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας: η περίπτωση του λεξιλογίου σε μια ημι-αγροτική περιοχή της Μαγνησίας Ζαφειρούδη Σοφία Ιούλιος, 2012
Tα ιστορικά παραθέματα στην Εξεταστική Διαδικασία Καλόγηρος Βασίλειος Ιούλιος, 2012
Πρόγραμμα διδασκαλίας ιστορίας ευρωπαϊκών τεχνών δια μέσου της μεθόδου CLIL της αγγλικής γλώσσας Bαγενά Αγγελική Απρίλιος, 2012
Διδακτική αξιοποίηση των ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικής περιόδου για την προσέγγιση των γεωμετρικών μοτίβων και της συμμετρίας στο δημοτικό σχολείο Γκόγκος Νικόλαος Απρίλιος, 2012
Διαδραστικά, αναστοχαστικά, διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης στις φυσικές επιστήμες Γούλας Βασίλειος Απρίλιος, 2012
Πώς επηρεάζει η δημιουργική γραφή την εκμάθηση της γλώσσας στους αλλόγλωσσους μαθητές Μπαντοπούλου Αφροδίτη Απρίλιος, 2012
Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση: διδακτικό πείραμα για την αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικού Παπαδημητρίου Ελένη Απρίλιος, 2012

Σελίδες

.