Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών

Τίτλος Όνομα Επιβλέπων Ημερομηνία
Στάσεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λαζαρίδου Αγ., Ζμας Αρ., Χανιωτάκης Ν. Οκτώβριος, 2018
Η επαγγελματική ανάπτυξη και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα: δυνατότητες και περιορισμοί ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ Ζμας Αρ., Σαραφίδου Γιασ.-Όλγα, Παπαλόη Ευαγ. Οκτώβριος, 2018
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και ο ρόλος της κουλτούρας εμπιστοσύνης στο ελληνικό σχολείο ΞΥΦΤΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ Κουτούζης Μ., Γκόβαρης Χρ., Κόλλιας Β. Οκτώβριος, 2018
Οι ΤΠΕ ως εργαλείο άμεσης διεκπεραίωσης των διοικητικών υποχρεώσεων της σχολικής μονάδας: Ο ρόλος του διευθυντή και των διδασκόντων ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Παρασκευάς Μιχ., Λαζαρίδου Αγ., Κόλλιας Β. Οκτώβριος, 2018
H γνώση και οι απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΣΑΓΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Παπακωνσταντίνου Γ., Γιαννακάκη Μαρ.-Στ., Ζμας Αρ. Οκτώβριος, 2018
Η πράξη της Διαπολιτισμικής Ηγεσίας από τη σκοπιά διευθυντών σχολικών μονάδων. Μοντέλα Hγεσίας - Αποτελεσματική Διοίκηση, Επικοινωνία και Λήψη Αποφάσεων ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γκόβαρης Χρ., Λαζαρίδου Αγ., Ζμας Αρ. Οκτώβριος, 2018
Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην υποστήριξη ολιγοθέσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κόλλιας Β., Γιαννακάκη Μαρ.-Στ., Αθανασόπουλος Ευαγ. Οκτώβριος, 2018
Ο διευθυντής-ηγέτης ως φορέας ποιοτικής διδασκαλίας και ο ρόλος του στο μετασχηματισμό του σχολείου σε μανθάνοντα οργανισμό ΜΠΡΟΥΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Παπαλόη Ευαγ., Λαζαρίδου Αγ., Κόλλιας Β. Οκτώβριος, 2018
Ο ρόλος της ηγεσίας στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ΓΑΤΣΟΥΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Γκόβαρης Χρ., Καλδή Στ., Λαζαρίδου Αγ. Οκτώβριος, 2018
H νοηματοδότηση της εργασίας ως συνδετικός κρίκος αναμεσά στη σχέση συναλλαγής διευθυντή-εκπαιδευτικού με την οργανωσιακή δέσμευση και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Απόψεις εκπαιδευτικών Α΄βαθμιας εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Παπαλόη Ευαγ., Λαζαρίδου Αγ., Καφέτσιος Κων/νος Ιούνιος, 2018
Τα σχολεία ως οργανισμοί μάθησης: Η οπτική εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Βόλου ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουτούζης Μ., Λαζαρίδου Αγ., Ζμας Αρ. Ιούνιος, 2018
Διαπολιτισμική ανάπτυξη σχολικών μονάδων. Εμπειρίες και πρακτικές στελεχών εκπαίδευσης ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ Γκόβαρης Χρ., Λαζαρίδου Αγ., Ζμας Αρ. Ιούνιος, 2018
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Παπακωνσταντίνου Γ., Γκόβαρης Χρ., Γιαννακάκη Μαρ.-Στ. Ιούνιος, 2018
Μη λεκτική επικοινωνία στη διδασκαλία: Διερεύνηση της ‘γλώσσας τους σώματος’ των εκπαιδευτικών ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χανιωτάκης Ν., Καλδή Στ., Τσουβαλά Μ. Ιούνιος, 2018
Η Αξιολόγηση ως Παράγοντας Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Επάρκειας του Εκπαιδευτικού ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κουτούζης Μ., Λαζαρίδου Αγ., Χανιωτάκης Ν. Ιούνιος, 2018

Σελίδες

.