Κέντρο Διδακτικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης (ΚΕΔΥΚΕΤ)

Το Κέντρο Διδακτικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης (ΚΕΔΥΚΕΤ) στεγάζεται στο κτήριο Κουμουνδούρου 4 και Ιάσονος, 2ος όροφος. Το ΚΕΔΥΚΕΤ έχει ως στόχο την υποστήριξη των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος στην οργάνωση και υλοποίηση της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της σχολικής πρακτικής. Το ΚΕΔΥΚΕΤ είναι εφοδιασμένο με σύγχρονο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που περιλαμβάνει όργανα διεξαγωγής πειραμάτων, όργανα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες έξω από τη σχολική τάξη, μοντέλα και εκπαιδευτικά πακέτα (π.χ. βαλίτσα οικολογίας, βαλίτσα καιρού, βαλιτσάκι της Καφέ Αρκούδας).

Το υλικό που είναι διαθέσιμο στο ΚΕΔΥΚΕΤ μπορεί να υποστηρίξει έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα ακόλουθα πεδία:

  • περιβαλλοντική εκπαίδευση (απειλούμενα είδη, υποβάθμιση περιβάλλοντος, προστασία περιβάλλοντος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
  • οικολογία (προσαρμογές ζώων και φυτών, οικοσυστήματα και βιότοποι, τροφικές σχέσεις)
  • βιολογία (κύτταρο, φωτοσύνθεση, όραση, ακοή, κυκλοφορικό σύστημα, πεπτικό σύστημα)
  • φυσική (υλικά σώματα, θερμότητα-θερμοκρασία, μηχανική, ηλεκτρισμός, ηλεκτρομαγνητισμός, οπτική)
  • χημεία (οξέα-βάσεις-άλατα)

Το υλικό του ΚΕΔΥΚΕΤ έχει ταξινομηθεί ανάλογα με τη διδακτική ενότητα στην οποία αναφέρεται με παραπομπές σε κεφάλαια του Βιβλίου Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών των συγγραμμάτων Μελέτη Περιβάλλοντος και Ερευνώ και Ανακαλύπτω για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

.