Πρόγραμμα Σπουδών

Σημειώσεις Μαθημάτων

ΓΛ0107 : Όσοι φοιτητές χρωστούν το μάθημα "Εισαγωγή στη ΝΕΛ:Από τις απαρχές έως το τέλος του 20 αι." θα εξεταστούν στην παλιά ύλη αυτού του μαθήματος

Σημειώσεις Μαθημάτων

ΠΕ0303 : Το μάθημα θα διδαχθεί και στο 5ο εξάμηνο μόνο για το ακαδ. έτος 2016-2017

Σημειώσεις Μαθημάτων

ΓΛ1410 : Σεμιναριακό μάθημα - έως 15 φοιτητές
ΠΕ0303 : Το μάθημα θα διδαχθεί και στο 5ο εξάμηνο μόνο για το ακαδ. έτος 2016-2017

Σημειώσεις Μαθημάτων

ΓΛ1410 : ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΠ0602 : Ενσωματωμένα μαθήματα: 1. Διδακτική των Μαθηματικών: από τη θεωρία στην πράξη 2. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 3. Διαχείριση της Σχολικής Τάξης
ΠΕ0605 : δεν θα προσφερθεί το ακαδ. έτος 2013-14

Εξάμηνο 7ο

Κωδικός Τίτλος ECTS Προαπαιτούμενα Διδάσκων
ΣΠ0703 Σχολική Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ 10 ΣΠ0602, ΙΣ0503, ΦΕ0603 Χανιωτάκης Νικόλαος
Μαθήματα ΥΕ 7ου Εξαμήνου (6) 20

Σημειώσεις Μαθημάτων

ΓΛ1410 : Σεμιναριακό μάθημα - έως 15 φοιτητές
ΣΠ0703 : Σεμιναριακά μαθήματα: Ε. Ανδρέου, Α. Σμυρναίος

Εξάμηνο 8ο

Σημειώσεις Μαθημάτων

ΣΠ0804 : Ενσωματωμένα μαθήματα: 1. Εφαρμογές διδακτικής μεθόδου project στη σχολική τάξη 2. Τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθητών σε τάξεις μικτών ικανοτήτων: διαφοροποίηση της διδασκαλίας.
.