Θεματικός Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μονάδες ECTS Εξάμηνο
Γλώσσα-Λογοτεχνία
Yποχρεωτικό
Κωδικός Τίτλος Μονάδες ECTS Εξάμηνο
ΓΛ0101 Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα I 4.5 2
ΓΛ0108 Ελληνικά για Ακαδημαϊκές Δεξιότητες 6 1
ΓΛ0403 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας Ι 4.5 4
ΓΛ0404 Γλωσσολογία και ελληνική γλώσσα 6 4
ΓΛ0505 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 6 5
ΓΛ0606 Λογοτεχνία και η Διδακτική της 6 6
Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κωδικός Τίτλος Μονάδες ECTS Εξάμηνο
ΑΕ1107 Έμφυλες Ιδεολογίες, Ταυτότητες και Λογοτεχνία 3 4, 6, 8
ΑΕ1202 Κοινωνιογλωσσολογία 4 5, 7
ΑΕ1203 Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 4 6, 8
ΑΕ1204 Νεοελληνική Πεζογραφία 3 3, 5
ΑΕ1205 Νεοελληνική Ποίηση 3 3, 5
ΑΕ1302 Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο 4 6, 8
ΑΕ1307 Η Θεωρία της Λογοτεχνίας και η Διδακτική της Αξιοποίηση: προσεγγίζοντας κείμενα της νεώτερης ελληνικής πεζογραφίας 4 5, 7
ΓΛ1308 Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας 4.5 5, 7
ΓΛ1410 Αυτόνομη Έρευνα στη Γλώσσα 4,5 6
Φυσικές Επιστήμες
Κωδικός Τίτλος Μονάδες ECTS Εξάμηνο
Παιδαγωγικά
Yποχρεωτικό
Κωδικός Τίτλος Μονάδες ECTS Εξάμηνο
Διαχείριση της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 6
ΠΕ0101 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής 4 1
ΠΕ0303 Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά Στοιχεία της Διδασκαλίας 5 3, 5
ΠΕ0404 Εκπαιδευτική αξιολόγηση 5 4
ΠΕ0605 Διαπολιτισμική και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη 6 6
ΠΕ1102 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 5 3
Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κωδικός Τίτλος Μονάδες ECTS Εξάμηνο
ΠΕ0202 Ιστορία Παιδαγωγικών Ιδεών. Κλασικοί Παιδαγωγοί 4.5 2, 4
ΠΕ1308 Θεωρία του Σχολείου - Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης 4.5 5
ΠΕ1314 Μορφές Επικοινωνίας στη Σχολική Τάξη: Άσκηση με Μικροδιδασκαλία 4.5 3
ΠΕ1315 Η Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 4.5 7
ΠΕ1317 Συγκριτική Παιδαγωγική 5, 7
ΠΨ1108 Διδασκαλία και Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη 3 2
ΠΨ1201 Οργανωσιακή συμπεριφορά στην Εκπαίδευση 5 7
ΠΨ1301 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και στη Φιλοσοφία της Παιδείας 4 3
ΠΨ1302 Εκπαίδευση για την Πολιτειότητα 4 2, 4
ΠΨ1306 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 5 3, 5
ΤΠΕ
Τέχνη - Πολιτισμός
Yποχρεωτικό
Κωδικός Τίτλος Μονάδες ECTS Εξάμηνο
ΤΠ0501 Εικαστικές Τέχνες 5 1
Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κωδικός Τίτλος Μονάδες ECTS Εξάμηνο
ΕΕ1301 Εικαστικές Τέχνες 4 6
ΕΕ1401 Θεατρική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 4 7
ΤΠ1106 Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία 4.5 2, 4
ΤΠ1109 Χαρακτική 4.5 1, 2, 3, 4
ΤΠ1112 Νεωτερική Λαογραφία 4.5 1, 3
ΤΠ1313 Λαϊκός Πολιτισμός και Εφαρμογές στη Σχολική Πράξη 4.5 5, 7
.