Επιτροπές Μεταπτυχιακού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
  2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
  2. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  3. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
.