Οι φοιτητές του ΠΤΔΕ μιλούν για το πρόγραμμα Erasmus

.