Τα βασικά βήματα για σπουδές στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus & Ημερομηνίες Υποβολής δικαιολογητικών για το ακαδ. έτος 2013-14

Δείτε παρακάτω επιγραμματικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για μία περίοδο Erasmus για σπουδές:

Erasmus 2013-2014

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «LLP/ERASMUS» και να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε κάποιο από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια- Εταίρους πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: http://www.uth.gr/academics/erasmus

Για τις μετακινήσεις του χειμερινού ή/και του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις 15 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου. Η οποιαδήποτε μετακίνηση του φοιτητή προϋποθέτει έγκριση του προγράμματος σπουδών από το όργανο που έχει ορίσει το Τμήμα ( Γ. Σ. Τμήματος) ως αρμόδιο για αναγνώριση ή ισοδυναμία.

Επίσης, για τους φοιτητές με σκοπό την πρακτική άσκηση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις 15 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου. Η οποιαδήποτε μετακίνηση του φοιτητή προϋποθέτει έγκριση του προγράμματος πρακτικής άσκησης από το όργανο που έχει ορίσει το Τμήμα ( Γ. Σ. Τμήματος) ως αρμόδιο για αναγνώριση ή ισοδυναμία.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, εφόσον οι φοιτητές είναι εντός των προθεσμιών που θέτουν τα Ιδρύματα Υποδοχής και εφόσον επαρκεί η χρηματοδότηση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, αποστέλλονται στους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους των Τμημάτων για επιλογή. 

Δικαιολογητικά

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «ERASMUS» το ακαδ. έτος 2013-14 και να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε κάποιο από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια- Εταίρους πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Το Έντυπο της Δήλωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένο. (κάθε αλλαγή κατοικίας και αριθμού τηλεφώνου πρέπει να γνωστοποιείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το συντομότερο)
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS,
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας ή βεβαιώσεων παρακολούθησης ξένης γλώσσας επαρκούς επιπέδου που να παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και συμμετοχής σε εξετάσεις στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική εξέταση πριν την έγκριση της μετακίνησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές, πριν καταθέσουν την δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να αναζητήσουν πληροφοριακούς οδηγούς σπουδών των Πανεπιστημίων που τους ενδιαφέρουν (από τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις) ώστε να είναι ενημερωμένοι. Τις διευθύνσεις αυτές μπορούν να βρουν στην σελίδα με τα Ιδρύματα-εταίρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.moveonnet.eu και www.braintrack.com, όπου καταγράφονται όλα σχεδόν τα ιδρύματα του κόσμου.

Για το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Πηνελόπη Δάλλη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων
Διοικητικός Συντονισμός Προγράμματος LLP/ERASMUS
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
382 21 Βόλος
 
Τηλ.: 24210 7 4609
Fax: 24210 7 4603
E-mail: irep@uth.gr 

pdalli@uth.gr

.