Υπηρεσία υποστήριξης και πρόσβασης φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία

Eάν είσαι φοιτητής/τρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και θέλεις κάποια ενημέρωση ή υποστήριξη σε οποιοδήποτε τομέα που εσύ νομίζεις ότι χρειάζεσαι προκειμένου να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του πανεπιστημίου, τότε μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα  http://prosvasi.uth.gr ώστε να συμπληρώσεις το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επίσης, η πρόσκληση αυτής της συνεργασίας και της δικτύωσης απευθύνεται σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ φοιτητή/τρια που θέλει να λειτουργήσει ως βοηθός και να στηρίξει κάποιο συμφοιτητή/τρια του/της με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. Στην περίπτωση λοιπόν που θα σε ενδιέφερε κάτι τέτοιο δεν έχεις παρά να επισκεφτείς την ιστοσελίδα  http://prosvasi.uth.gr και να συμπληρώσεις το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για οποιαδήποτε βοήθεια στη συμπλήρωση του εντύπου, μπορείς να επικοινωνήσεις με τη γραμματεία της υπηρεσίας κα Γάτου, τηλ. 2421074645, ragatou@uth.gr καθημερινά 12-2 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Παπαστράτου. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μπορείς να επικοινωνήσεις με την επιστημονική υπεύθυνη της υπηρεσίας Μάγδα Νικολαραΐζη στο mnikolar@uth.gr ή στο prosvasi@uth.gr .

.