Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα και την ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι με σύμφωνα με τον Ν. 4218/10-12-2013 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3 του Υ.ΠΑΙ.Θ., το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ορίζεται σε ποσοστό 12% επί των εισακτέων κάθε ακαδ. έτους. Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ποσοστό αυτό, για το ακαδ. έτος 2020-2021, αντιστοιχεί σε 21 θέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και ισότιμων προς αυτά, απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ και απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση (μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας εδώ)
  2. Απλό αντίγραφο Πτυχίου.
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)

H κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος και στο διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Αργοναυτών-Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38221, Βόλος
.