Συγγράμματα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ957/τεύχοςΒ/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων από το ακ. έτος 2010-11 σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.

Το Τμήμα μας έχει ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται στα μαθήματα του νέου ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Κατεβάστε τον κατάλογο των προτεινομένων συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 από τη βάση ΕΥΔΟΞΟΣ.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο που θα δηλώνονται τα συγγράμματα.

Στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΣ μπορείτε επίσης να βρείτε όλα τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση της νέας υπηρεσίας.

Δείτε επίσης τις ημερομηνίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ

.