Δημοσιεύσεις Διπλωματικών Εργασιών

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 • Kastanidou, S. & Iordanidis, G. (2012). “The contribution of School Principal of Secondary Education in the induction of novice teachers in Greece”,  MENON: Journal Of Educational Research, 1, 130-144. 
 • Καπαχτσή, Β. (2008). Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού: Στάσεις ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
 • Sarafidou, J. O., & Nikolaidis, D. I. (2009). “School Leadership and Teachers’ Attitudes towards School Change: The Case of High Schools in Greece”, The International Journal of Learning, 16(8), 431-440
 • Barouni, M. (2011). ”Bologna Declaration: its structure and its impact on Greek Tertiary Education”, International Conference of Education, Research and Innovation ICERI Proceedings. 
 • Kafetsios, K., Nezlek, J.B., & Vassiou, K. (2011). “A Multilevel Analysis  of Relationships between Leaders’ and Subordinates’ Emotional Intelligence and  Emotional Outcomes”, Journal of Applied Social Psychology, 41(5), 1121-1144 
 • Lazaridou, A., Tsolakidis, I., G. (2011). “An exploration of organizational climate in Greek high schools”, Academic Leadership Journal,  9 (1), 13-27. 
 • Τέκος, Γ., Ιορδανίδης, Γ. (2011). «Διεύθυνση σχολικής μονάδας και διαχείριση συγκρούσεων από την οπτική γωνιά των εκπαιδευτικών», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 51, 199-217. 
 • Ξαφάκος Ε. & Χ. Αγαπητού (2011). «Ο ρόλος του Σχολικού Διευθυντή στην ομαλή ένταξη του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα», Εκπαιδευτική Επικοινωνία, 10, 50-52.
 • Μπλούνα Μ., Μπατζιάκας Γ., Κυπαρισσάκος Δ. & Τζουνοπούλου Γ. (2012)  «Γονεϊκή συμμετοχή και πρόοδος του μαθητή στο σχολείο: Η αίσθηση επάρκειας των γονέων ως αρχικός παράγοντας συμμετοχής», Χημικά Χρονικά, 77 (4), 14-25.
 • Μπατζιάκας, Γ. (2011). «Ο ρόλος της ηγεσίας στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο», *i**-**Teachers*, (3), 118-124
 • Sarafidou. J.O & Chatziioannidis, G. (2012),"Teacher participation in decision making and its impact on school and teachers", International Journal of Educational Management, 27 (2),  (Date online 21/10/2012)
 • Πασιαρδής Π. Παντσίδου Π. (2011) «Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου υπό το πρίσμα του Συλλόγου Διδασκόντων», Επιστήμες της Αγωγής- Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης,  1/2011,  115-130.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων

 • Μαρκαντώνης, Χ., Σαραφίδου Γ. (2006). Η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου «Διοίκηση της Εκπαίδευσης», τόμος 1, σελ. 36-43. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2006/periexomena.html
 • Μαρκαντώνης, Χ., (2006). Σκιαγράφηση του Διευθυντή-Ηγέτη. Ο Διευθυντής Σχολείου και ο Διευθυντής Τράπεζας. Μια μελέτη περίπτωσης, Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου «Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3/12/2006, τόμος 2, σελ. 221-228. ISBN 978-960-8206-35-9 & SET: 978-960-8206-34-2. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2006/periexomena.html
 • Μαρκαντώνης, Χ., (2008). Διενέξεις Διευθυντή Σχολικής Μονάδας με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο: Μελέτη περιπτώσεων, Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών,14-16/3/2008, τόμος 1, σελ. 129-137. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php
 • Μαρκαντώνης, Χ., (2008). Η επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας για την περίοδο 2007-2011. Μελέτη περίπτωσης, Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών,14-16/3/2008, τόμος 1, σελ. 138-146. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php
 • Μαρκαντώνης, Χ., (2008). Ο Καινοτόμος και Αποτελεσματικός Ηγέτης. Ο καινοτόμος και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ηγέτης, Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 14-16/3/2008, τόμος, 1, σελ. 147-156. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3.Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php
 • Μαρκαντώνης, Χ., Σαραφίδου, Γ., (2009). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη από επιμορφωμένους στη χρήση τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πρακτικά 6ου πανελλήνιου συνεδρίου «Σχολείο 2.0». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 17-18 Οκτωβρίου 2009, σελ. 104-116. ISBN: 978-960-88368-7-7 (CDROM). Διαθέσιμο: http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_6ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2009.pdf
 • Μαρκαντώνης, Χ., Σαραφίδου, Γ. (2009). Ο ρόλος των στάσεων και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ,  Πρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, τόμος Α΄, σελ. 156-166. 
 • Ντόλκερα, A., Σαραφίδου,  E. (2008). Στάσεις και αναπαραστάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών και Στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική έρευνa, Πρακτικά του 6ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγκής Εταιρείας Ελλάδος “Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα”, Τεύχος Β, σελ. 673-681. 
 • Stavropoulos, V., Sarafidou, J-O., & Papadimitriou, V. (2008). Comparing self-efficacy and job satisfaction between mainstream and special education teachers of primary education in Greece. International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) Proceedings. 
 • Γκουτζιούπας, Γ, &  Ιορδανίδης, Γ. (2011).  Η συμβολή της «μικροπολιτικής» στη διαμόρφωση απόψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας. Δράμα. 
 • Σταυρόπουλος Β., Σαραφίδου Γ. (2011). Συγκριτική μελέτη της συμβολής της ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Α/θμιας γενικής και ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης. Στο: Ε. Παπάνης, Π. Γιαβρίμης & Α. Βίκη (επιμ.), Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή (Τόμος ΙΙ, σ.225-239). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη
 • Τσολακίδης, Ι., (2011). Το οργανωσιακό κλίμα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των Γενικών Λυκείων του Νομού Μαγνησίας, στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα (3ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι. σελ.46-59). Πάτρα.
 • Αβδελλή, Θ. (υπό δημοσίευση). Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στα οικολογικά σχολεία και παράγοντες που τις επηρεάζουν. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου « Νέες Τεχνολογίες, Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη και Κριτική Παιδαγωγική»  http://conf-ictesdcp.edc.uoc.gr/
 • Καφέτσιος, Κ. & Βασιλάκου, Δ. (υπό δημοσίευση). Ο Συναισθηματικά Νοήμων Ηγέτης: Ποια η σχέση μεταξύ οργανωτικών ρόλων και ατομικών δεξιοτήτων; Πρακτικά 3ου συνεδρίου Εταιρείας Διοικητικής Επιστήμης
 • Λοντρίδου Π. (υπό δημοσίευση).  Ανασταλτικοί παράγοντες εμπλοκής των εκπαιδευτικών με την έρευνα. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα
 • Σκόδρα Ελένη (2011). Παράγοντες που διαμορφώνουν την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η επίδραση της εκπαιδευτικής πολιτικής, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου "Διοίκηση της Εκπαίδευσης & Διαπολιτισμική Πραγματικότητα", τομ. ΙΙ (επιμ. Γεωργογιάννης Π.). Πάτρα: 25-27 Νοεμβρίου 2011

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

 • Καφέτσιος, Κ. & Βάσιου, Α. (2007). Η υπόθεση των συναισθημάτων στην ηγεσία: Αξιολόγηση πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων. 3ο Συνέδριο Πολιτικής Ψυχολογίας, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 21-22 Μαΐου
 • Ντόλκερα, A., Σαραφίδου,  E. (2008). Στάσεις και αναπαραστάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών και Στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική έρευνα. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγκής Εταιρείας Ελλάδος “Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα”. Aθήνα 
 • Βάσιου, Α. & Καφέτσιος, Κ. (2009). Ικανότητες  Συναισθηματικής Νοημοσύνης των διευθυντών και συναίσθημα των εκπαιδευτικών: Μια πολυεπίπεδη ανάλυση. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 14- 17 Μαΐου.
 • Χαρισιάδης, Σ. (2010). Εκπαιδευτική Έρευνα και Εκπαιδευτικοί. Τελούν εν διαστάσει; Τι μας λένε τα στελέχη της εκπαίδευσης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ρέθυμνο, 19-21 Νοεμβρίου
 • Πολυμεροπούλου, Β. (2011). Το ζήτημα των ίσων ευκαιριών στην ελληνική εκπαιδευτική διοίκηση : διερεύνηση των απόψεων γυναικών διευθυντριών και ανδρών διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  3ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα,   Πάτρα, 25-27 Νοεμβρίου 
 • Barouni, M. (2011). Bologna Declaration: its structure and its impact on Greek Tertiary Education. 4th  International Conference ICERI (International Conference on Education, Research and Innovation) . Madrid, Spain, 14-16 November
 • Beka, A. & Lazaridou, A. (2012). Resilient school principals for turbulent times: An explanatory study. CCEAM 2012 Conference “New trends, New challenges in Educational Leadership and Governance”, Limassol, Cyprus, 3-7 November 
 • Athanasoula- Reppa, A., Massourou, B., Liouta, C. & Efthimiopoulos A. (2012) The influence of predispositional factors in the use of new technologies of school leaders in organization and management education. CCEAM 2012 Conference “New trends, New challenges in Educational Leadership and Governance”, Limassol, Cyprus, 3-7 November 
 • Chatziioannidis G., Sarafidou, J.-O., Loumakou, M. (2011). Teacher Participation in Decision Making and School and Teacher Outcomes: a Study at the Primary School level in Greece. European Conference on Educational Research 2011. Berlin,  September 12-16.
 • Kastanidou, S. (2011). The role of school principal of secondary education in the induction of novice teachers in Greece. International Conference Schulleitungssymposium, Zug,  Switzerland,  8-10 September
 • Goutzioupas, G. & Iordanidis, G. (2012). The contribution of “micropolitics” on formation of the secondary education teachers’ views concerning the evaluation of educational work. Proceedings of the 4th Paris International Conference on Education, Economy and Society, 23/07/2012 - 28/07/2012, Paris, France. Available on line http://www.analytrics.org/Pages/EESPublierdanslesActes.aspx
 • Agapitou, C. & Athanasoula-Reppa, A. (2012). Teachers’ perceptions of their professional empowerment and the impact of school principal’s leadership style. CCEAM 2012 Conference “New trends, New challenges in Educational Leadership and Governance”, Limassol, Cyprus, 3-7 November 
 • Ξαφάκος, Ε., Πίκλας Ι. & Αγαπητού, Χ. (2012). Διδακτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ, με θέμα: «Η Ενέργεια». 4th Conference on informatics in education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πειραιάς, 5 – 7 Οκτωβρίου
 • Sarafidou J.O. & E. Xafakos. (2012). Innovative school climate: the role of school leadership and teachers’ attitudes towards research. CCEAM 2012 Conference “New trends, New challenges in Educational Leadership and Governance”, Limassol – Cyprus , 3-7 November 
 • Αγαπητού Χ.,  Ξαφάκος, Ε. & Πίκλας, Ι.  (2012). Ο ρόλος του Σχολικού Διευθυντή στην ομαλή ένταξη του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές». Αθήνα, 11 – 13 Μαΐου 
 • Παντσίδου, Π. (2008). Βαθμός ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον», Εταιρεία Επιστημών Αγωγής, Δράμα, 17-19 Οκτωβρίου 
 • Παντσίδου, Π. (2008). Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διευθυντή ενός Ειδικού Δημοτικού Σχολείου από το Σύλλογο Διδασκόντων. 2ο Διεθνές Συνέδριο: «Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό του Υπ.Ε.Π.Θ. – Αξιολόγηση και Διοίκηση Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπ/σης» Κέντρο Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης (ΚΕΔΕΚ) Πανεπιστημίου Πατρών, Άρτα, 14-16 Μαρτίου 
 • Παντσίδου, Π. (2008). Πρόγραμμα Σωκράτης – Comenius. Σχολικές Συμπράξεις. Η περίπτωση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόλου. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον», Εταιρεία Επιστημών Αγωγής, Δράμα 17-19 Οκτωβρίου 
 • Ξαφάκος, Ε., & Αγαπητού, Χ. (2012). Το κενό μεταξύ εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης - αιτίες της ύπαρξής του και προτεινόμενες λύσεις. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ιωάννινα, 2-4 Νοεμβρίου  
 • Potamias, G. (2012) The contribution of the school head in the introduction and implementation of ICT as innovation in an elementary school: a case study. International Conference: “Shaping Educational Reform : Learning from Research and Practice”, Manchester, 20-22 July. 
 • Ζιακούλη, A. (2007). Η Μουσική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: “Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές”. Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα,   20-22 Απριλίου 
 • Ζιακούλη, A. (2009). Η αναγκαιότητα ύπαρξης προγραμμάτων προετοιμασίας διευθυντών σχολικών μονάδων. Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσαν το Εργαστήρι Παιδαγωγικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας (Παράρτημα Κρήτης) με θέμα "Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού", Ρέθυμνο,  22-23Μαΐου 
 • Ζιακούλη, A. (2011) Προγράμματα προετοιμασίας διευθυντών σχολικών μονάδων: παρόν και μέλλον. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας με θέμα "Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση", Δράμα, 9-10 Δεκεμβρίου
.