Κανονισμός Σπουδών

Συνημμένο θα βρείτε τον Νέο Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ. Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ εναρμονίζεται με τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που μπορείτε να βρείτε εδώ.

.