Προθεσμίες και δικαιολογητικά εγγραφής επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι εισακτέοι των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-2020 μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 27/1/2020 έως και Παρασκευή 31/1/2020 και ώρες 10.00-13.00, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση εγγραφής (την εκτυπώνετε πατώντας εδώ)

- Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

- Βεβαίωση για τον αριθμό ΑΜΚΑ 

- Μία φωτογραφία ταυτότητας

- Υπεύθυνη δήλωση για μη εγγραφή σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

.