Έκτακτη τροποποίηση παραδόσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, καθώς το παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο θα παραμείνει -μετά από πρυτανική απόφαση- κλειστό την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, οι παραδόσεις των μαθημάτων του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» θα συμπτυχθούν το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα του 3ου εξαμήνου σπουδών με τον κ. Ζμα θα λάβει χώρα στην αιθουσα Μ από 8.30π.μ. έως 18.30, ενώ το μάθημα του 2ου εξαμήνου με τον κ. Πασιαρδή θα υλοποιηθεί στην αίθουσα Μπ. Βέμη, από 8.30π.μ. έως 16.00. Τα διαλείμματα θα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

 

.