Η Βιβλιοθήκη & το Κέντρο Πληροφόρησης

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  H "Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας", αποτελεί ενιαίο οργανισμό με έδρα το Βόλο και παραρτήματα στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Θεσσαλίας (Βόλο- Λάρισα - Τρίκαλα- Καρδίτσα). Στο Βόλο λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Κεντρική Βιβλιοθήκη (Βόλος - στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και η συλλογή όλων των Τμημάτων εκτός της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών)

Βιβλιοθήκη Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Βόλος - κτιριακό συγκρότημα Φυτόκου)

Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή (Βόλος)

Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Π.Θ είναι η κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και την διάχυση της πληροφόρησης στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και την ευρύτερη περιοχή.

Τρόπος εγγραφής: Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν εκτός από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές, μελετητές καθώς και το ευρύτερο κοινό της περιοχής. Για να εκδοθεί η ταυτότητα χρήστη της Βιβλιοθήκης, με την επίδειξη της οποίας οι χρήστες μπορούν να δανειστούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη, οι υποψήφιοι χρήστες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που προμηθεύονται από τον υπάλληλο του παραρτήματος στο οποίο υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Οι φοιτητές πρέπει να δείξουν τη φοιτητική τους ταυτότητα και να δώσουν όχι μόνο τη διεύθυνση της κατοικίας τους, αλλά και τη διεύθυνση μόνιμης διαμονής τους, καθώς και το τηλέφωνό τους αν έχουν. Η ταυτότητα χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δανεισμό ή αναζήτηση υλικού σε όλα τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από το σε ποιο παράρτημα υποβλήθηκε η αίτηση για την έκδοσή της. Η υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του χρήστη σημαίνει ότι ο υποψήφιος χρήστης αποδέχεται όλους τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Π.Θ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τις όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο (web site): http://www.lib.uth.gr

Πληροφορίες: Κεντρική Βιβλιοθήκη
Π.Θ., Μεταμορφώσεως 2, 38221 Bόλος
Τηλ. υπηρεσίας δανεισμού: 24210-74760 & 24210-74761 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Οκτώβριος 2010 10:52

.