ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε να δεχθεί για το ακαδ. έτος 2017-2018 πτυχιούχους Παιδαγωγικών Ακαδημιών για εξομοίωση του πτυχίου τους, σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990, σε ποσοστό 5% επί των εισακτέων από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (8 άτομα). Οι 8 επιτυχόντες θα προκύψουν έπειτα από κλήρωση και η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία θα αποφασιστεί ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν σε κάθε κατηγορία. Οι κατηγορίες, σύμφωνα εμ το Π.Δ. 130/1990, είναι οι εξής:

  • Στην κατηγορία Α (εξέταση σε 14 μαθήματα) εντάσσονται εκπαιδευτικοί με υπηρεσία πάνω από πέντε έτη.
  • Στην κατηγορία Β (εξέταση σε 7 μαθήματα) εντάσσονται εκπαιδευτικοί με τίτλο ΣΕΛΔΕ ή ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλο περιοδικής επιμόρφωσης στα ΠΕΚ ή αναγνωρισμένο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας διάρκειας ή υπηρεσία πάνω από είκοσι έτη.
  • Στην κατηγορία Γ (εκπόνηση εργασίας στις Επιστήμες της Αγωγής) εντάσσονται εκπαιδευτικοί με πτυχίο Μαράσλειου Διδασκαλείου ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή πτυχίο παιδαγωγικών ή καθηγητικών σχολών ΑΕΙ.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης είναι τα εξής:

  1. Αίτηση (μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας εδώ)
  2. Αντίγραφο Αστ. Ταυτότητας
  3. Βεβαίωση χρόνων υπηρεσίας
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά (στη δ/νση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος 38221) από 18 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017.

 

.