Διδακτική των Μαθηματικών - Γραπτά εξαταστικής Ιουνίου

Την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 11-12 π.μ., εκείνες κι εκείνοι που το επιθυμούν θα μπορούν να δουν το γραπτό της εξεταστικής του Ιουνίου.

ΤΑΤ

.