ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες,

Σας υπενθυμίζουμε πως οι ΦΜΕΑ έχουν την ευθύνη να ενημερώσουν γραπτά (με email, fax, ή δια ζώσης) τη γραμματεία σε ποια μαθήματα θέλουν να εξεταστούν ΠΡΙΝ από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, θα το δηλώσουν επίσης στη γραμματεία του τμήματος καθώς επίσης και πόσο χρόνο χρειάζονται (π.χ. 40 λεπτά) ώστε να προβλεφθεί αυτό κατά την επιτήρηση και την κράτηση της αίθουσας (αν έχετε μαθήματα από άλλα τμήματα θα πρέπει και αυτά να τα δηλώσετε στις συγκεκριμένες γραμματείες). Στη συνέχεια η γραμματεία θα επικοινωνήσει με τους/τις διδάσκοντες/ουσες για να οριστεί μέρα, ώρα και τόπος εξέτασης που θα γνωστοποιηθούν στους/στις φοιτητές/τριες γραπτά.

.