ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Πρόγραμμα του ΙΚΥ για την οικονομική ενίσχυση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) ακαδ. έτους 2016-2017.


Α. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι επιτυχόντες φοιτητές των υποτροφιών μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 29 Αυγούστου προκειμένου να παραλάβουν σχετική βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης ή για το 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 ή για το 65% των συνολικών μαθημάτων ακαδ. έτους 2016-2017. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες μπορούν να ζητήσουν αυτή τη βεβαίωση και μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου.

Β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι επιλαχόντες φοιτητές για τη λήψη της υποτροφίας μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 29 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά που τους ζητούνται.  

.