2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιούλιος 21, 2017

Ανακοινώνεται ότι το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 19-22 Οκτωβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο από τα Παιδαγωγικά Τμήματα του ΠΘ και την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία. Πληροφορίες για την έγκαιρη εγγραφή στο www.schoolpsych2017.gr Tηλέφωνο 210-7499300/309 Facebook/2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

.