Οδηγίες για τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης από τους προπτυχιακούς φοιτητές

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης περιγράφεται για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες παρακάτω:

Για τους φοιτητές

Ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει ένα κουπόνι από ένα φάκελο  που φέρει μαζί του ο διδάσκων στις τελευταίες παραδόσεις του μαθήματος. Κάθε κουπόνι αναγράφει το όνομα του μαθήματος με τον κωδικό του και ένα μοναδικό 15-ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον φοιτητή/τρια για την εισαγωγή του/της στο σύστημα της αξιολόγησης. Παρακάτω δίνεται ενδεικτικά ένα κουπόνι για το μάθημα "Μαθηματικά Ι"

Μαθηματικά Ι (ΜΘ0101)             6ysjkl45n8j24fw

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο 15-ψήφιος αλφαρηθμιτικός κωδικός  που αναγράφεται στο παραπάνω κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση.

Ο κάθε κωδικός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για την εισαγωγή σας στο σύστημα. Επιπλέον, ο κωδικός είναι ανώνυμος και δεν υπάρχει τρόπος συσχετισμού των απαντήσεων που δόθηκαν με το 15-ψήφιο αλφαριθμητικό που κρατάτε στα χέρια σας. Μπορείτε να αξιολογήσετε το κάθε μάθημα από οποιοδήποτε τερματικό υπολογιστή (μέσα ή έξω από το Πανεπιστήμιο), εφόσον έχετε μαζί σας τον εν λόγω κωδικό. Η χρονική περίοδος που επιτρέπεται η αξιολόγηση για όλα τα προπτυχιακά μαθήματα ορίστηκε από την Δευτέρα 21/5/2012 έως την Παρασκευή 01/06/2012.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα πατήστε παρακάτω εδώ.

Για τους διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος για κάθε μάθημα τους ένα σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα κουπόνια  αξιολόγησης του μαθήματος και μία συνοδευτική κατάσταση με τα ονόματα των δικαιούχων φοιτητών. Κάθε κουπόνι αναγράφει το όνομα του μαθήματος με τον κωδικό του και ένα μοναδικό 15-ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον φοιτητή/τρια για την εισαγωγή του/της στο σύστημα της αξιολόγησης. Κάθε κουπόνι δίνει τη δυνατότητα της αξιολόγησης του μαθήματος μία φορά. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων των παραδόσεων του μαθήματος, παίρνετε μαζί σας το φάκελο και τη συνοδευτική κατάσταση με τα ονόματα των φοιτητών. Κάθε φοιτητής/τρια λαμβάνει ένα κουπόνι και υπογράφει στη συνοδευτική κατάσταση δίπλα στο όνομα του/της.  Καθε φοιτητής/τρια δεν πρέπει να λάβει περισσότερα από ένα κουπόνια συνολικά.

Τα μέλη ΔΕΠ θα βρουν τους φακέλους και τις συνοδευτικές καταστάσεις στη θυρίδα τους, ενώ οι συμβασιούχοι καθηγητές θα τα ζητήσουν από τη Γραμματεία. Μετά το πέρας των παραδόσεων του εξαμήνου, οι διδάσκοντες θα πρέπει να επιστρέψουν στη Γραμματεία τους φακέλους με τα κουπόνια που περίσσεψαν και τις συνοδευτικές καταστάσεις με τα ονόματα και τις υπογραφές των φοιτητών.

Συχνές - Ερωτήσεις

1. Έχω λάβει κουπόνι, αλλά το έχασα. Υπάρχει τρόπος ανάκτησης του 15-ψήφιου κωδικού μου;
Το κουπόνι είναι μοναδικό και κάθε φοιτητής οφείλει να το διατηρήσει. Εάν το χάσατε δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης του. Αντιγράψτε τον κωδικό σε ένα ασφαλές σημείο, αν πιστεύετε ότι μπορεί να τον χάσετε.

2. Ξέχασα να συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Μπορεί να υπάρξει παράταση;
Η διάρκεια της αξιολόγησης αποτελεί απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος και δεν μπορεί να παραταθεί.

3. Έχω λάβει το σχετικό 15-ψήφιο κωδικό, αλλά δεν μπορώ να εισέλθω στο σύστημα.
Περιγράψτε άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gthanos@uth.gr (ΕΤΕΠ Πληροφορικής, Γιώργος Θάνος).

Για την ακριβή περιγραφή του προβλήματος είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

  1. Το όνομα του μαθήματος και ο κωδικός του.
  2. Ο 15-ψήφιος αλφαρηθμητικός κωδικός που αναγράφεται στο κουπόνι.
  3. Ενημερώστε εάν έχετε εισέλθει στο σύστημα τουλάχιστον μία φορά με χρήση του συγκεκριμένου κωδικού.

 

.