Το Τμήμα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (Π.Τ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1985 και άρχισε να δέχεται τους πρώτους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Π.Τ.Δ.Ε. επιδιώκει:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
  • Να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά παιδαγωγικά ζητήματα
  • Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων γενικότερα

Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων

Πέρα από την παραδοσιακή επαγγελματική διέξοδο στο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις τους), οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εργαστούν σε παιδικά κέντρα, κέντρα νεότητας, κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

.