ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2013-2014

 

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος έτους 2014, με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 3/2/2014  μέχρι 31/3/2014, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:

▪ Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων (κτίριο Παπαστράτου, 1οςόροφος).

▪ Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Για να δείτε τις προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά πατήστε στα παρακάτω αρχεία: 

.