Διοικητικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Email Τηλέφωνο
Βούλγαρη Κατερίνα Ε.ΔΙ.Π. Ψυχοπαιδαγωγική kvoulgari@uth.gr 24210-74892
Γιαννέλος Λεγαντής Ε.ΔΙ.Π, Πληροφορική − Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση legas@uth.gr 242107 4496
Γκουντεσβάγκερ Έρρικα Ε.Ε.Π. Εικαστικά/Χαρακτική ericagutenschwager@gmail.com 24210- 74194
Κοντοκώστα Αθηνά Γραμματέας Τμήματος akontokosta@uth.gr 24210-74897
Λουκάκη Σπυριδούλα ΕΤΕΠ Μουσειοπαιδαγωγικής sloukaki@uth.gr 24210-74785
Νάρη Γεωργία Φοιτητικά θέματα gnari@uth.gr 24210-74783
Παπαπαναγιώτου Ξανθούλα ΕΕΠ Μουσική Παιδαγωγική papapa@uth.gr 24210-74361
Τασιός Αθανάσιος ΕΔΙΠ Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική-Πρακτική Άσκηση atasios@uth.gr 24210-74806
Τέκος Γιώργος ΕΔΙΠ Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική-Πρακτική Άσκηση gtekos@uth.gr 24210-74672
Χατζή Μαρία ΕΔΙΠ Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική-Πρακτική Άσκηση mxatzi02@uth.gr 24210-74364
.